El nostre projecte

Escola l'Estel_projecete educatiu

La nostra escola educa en:

 • L’aprendre a ser i en l’aprendre a conviure

  Es a dir: en el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la diferència, la coeducació, la sociabilitat, la cooperació, la sostenibilitat…. per a preparar futurs ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en la societat on visquin i no es fa cap distinció per raó de procedència, llengua, cultura o qualsevol altra condició d’infants, famílies o mestres.

 • L’aprendre a aprendre, aprendre a conèixer i en l’aprendre a fer

  És a dir treballem per a que els infants manifestin una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevingui la base dels seus aprenentatges. A l’hora potenciem la relació entre els aprenentatges per a que s’afavoreixin uns coneixements funcionals. S’utilitzen tots aquells recursos que tenim al nostre abast. Contemplem i respectem la diversitat de ritmes i de capacitats de l’alumnat.

Amb la finalitat d’ aconseguir:

 • La formació integral dels alumnes.

 • L'adquisició de les competències bàsiques de les etapes d'educació infantil i primària.

 • Els hàbits intel·lectuals i de treball.

Escola l'Estel_projecete educatiu
Escola l'Estel_projecete educatiu

El nostre projecte lingüístic

 • L’escola és catalana i la llengua d'aprenentatge i de relació és la llengua catalana.

 • La llengua castellana s'introdueix al Cicle Inicial de l’Ed. Primària i la llengua anglesa a Parvulari.

Gestió del centre

 • És democràtica

  La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots els sectors que formen la comunitat Educativa. El màxim òrgan de gestió és el Consell Escolar on són representats pares, mestres, personal no docent i Ajuntament.

 • No confessional

  Per tant, respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat.

Escola l'Estel_projecete educatiu