El nostre projecte

[ultimate_spacer height=”63″]
Escola l'Estel_projecete educatiu

La nostra escola educa en:

[info_list position=”left” style=”square with_bg” icon_border_style=”none” icon_border_size=”1″ border_color=”#333333″ connector_animation=”fadeInUp” connector_color=”#333333″ icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#0093d0″ font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-fire” list_title=”L’aprendre a ser i en l’aprendre a conviure”]Es a dir: en el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la diferència, la coeducació, la sociabilitat, la cooperació, la sostenibilitat…. per a preparar futurs ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en la societat on visquin i no es fa cap distinció per raó de procedència, llengua, cultura o qualsevol altra condició d’infants, famílies o mestres.[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-fire” list_title=”L’aprendre a aprendre, aprendre a conèixer i en l’aprendre a fer”]És a dir treballem per a que els infants manifestin una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevingui la base dels seus aprenentatges. A l’hora potenciem la relació entre els aprenentatges per a que s’afavoreixin uns coneixements funcionals. S’utilitzen tots aquells recursos que tenim al nostre abast. Contemplem i respectem la diversitat de ritmes i de capacitats de l’alumnat.[/info_list_item][/info_list]

Amb la finalitat d’ aconseguir:

[info_list position=”left” style=”square with_bg” icon_border_style=”none” icon_border_size=”1″ border_color=”#333333″ connector_animation=”fadeInUp” connector_color=”#333333″ icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#0093d0″ font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-group” list_title=”La formació integral dels alumnes.”][/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-group” list_title=”L’adquisició de les competències bàsiques de les etapes d’educació infantil i primària.”][/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-group” list_title=”Els hàbits intel·lectuals i de treball.”][/info_list_item][/info_list]
[ultimate_spacer height=”63″]
Escola l'Estel_projecete educatiu
[ultimate_spacer height=”63″]
Escola l'Estel_projecete educatiu

El nostre projecte lingüístic

[info_list position=”left” style=”square with_bg” icon_border_style=”none” icon_border_size=”1″ border_color=”#333333″ connector_animation=”fadeInUp” connector_color=”#333333″ icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#0093d0″ font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-comments” list_title=”L’escola és catalana i la llengua d’aprenentatge i de relació és la llengua catalana.”][/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-comments” list_title=”La llengua castellana s’introdueix al Cicle Inicial de l’Ed. Primària i la llengua anglesa a Parvulari.”][/info_list_item][/info_list]

Gestió del centre

[info_list position=”left” style=”square with_bg” icon_border_style=”none” icon_border_size=”1″ border_color=”#333333″ connector_animation=”fadeInUp” connector_color=”#333333″ icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#0093d0″ font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-comments-alt” list_title=”És democràtica”]La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots els sectors que formen la comunitat Educativa. El màxim òrgan de gestió és el Consell Escolar on són representats pares, mestres, personal no docent i Ajuntament.[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-comments-alt” list_title=”No confessional “]Per tant, respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat.[/info_list_item][/info_list]
[ultimate_spacer height=”63″]
Escola l'Estel_projecete educatiu